Wist je dat…

… in augustus 2018 een deel van de speelplaats van de lagere school vernieuwd werd? #ontwikkelendoortespelen

… in mei 2017 de kleuterspeelplaats volledig vernieuwd werd?

… ook de speelplaats van de lagere school in juli 2018 een make-over krijgt?

#Groenmannatuurlijk #ontwikkelendoortespelen

… we van de Vlaamse overheid financiële steun gekregen hebben om nog dit lopende schooljaar onze sportzaal te renoveren? We zetten in september 2018 dan ook onze deuren open om sportclubs uit de buurt aan te trekken en onze kinderen naschools gevarieerde sportactiviteiten aan te bieden.

… onze leerkrachten zich ook dit jaar verder zullen professionaliseren in het coöperatief lesgeven?

#Kagan #lerenvanenmetelkaar #samensterk #pedagogischestudiedagen

… de ouders en bezoekers van Plantijntje zich binnenkort kunnen aanmelden in een gloednieuw onthaal ? Dit onthaal bereik je via de Montensstraat 48.

(zijstraat van de Plantin en Moretuslei)

… we het welbevinden van onze kinderen en voltallige team heel belangrijk vinden? Ook dit schooljaar zetten we ons project “de goedgevoelschool” verder!

… leerlingparticipatie in elke klas een vaste waarde is?

#klassenraad #mondig #kritischdenken #samenschoolmaken